RELLA rehabilitační podložka


Rehabilitační podložka (RELLA) je unikátní pomůcka určená k použití na lůžku k aktivnímu cvičení dolních končetin, břišních a zádových svalů za účelem udržení fyzické kondice a předcházení komplikacím z dlouhodobého pobytu na lůžku. Umožňuje samostatné cvičení bez stálé asistence a nutnosti odborného nastavení. Cenová nabídka na vyžádání

Autor metody: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 

Vyvinuto ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Chráněno patentem 308177.

 

Kategorie:

Popis


ZÁKLADNÍ POPIS

Rehabilitační podložka (RELLA) je unikátní pomůcka určená k použití na lůžku k aktivnímu cvičení dolních končetin, břišních a zádových svalů za účelem udržení fyzické kondice a předcházení komplikacím z dlouhodobého pobytu na lůžku. Umožňuje samostatné cvičení bez stálé asistence a nutnosti odborného nastavení.

Rehabilitační podložka je určena především pro:

Dospělé osoby a adolescenty od 12 let, s minimální tělesnou výškou 120 cm, kteří jsou dlouhodoběji upoutaní na lůžko, a jejich zdravotní stav umožňuje toto cvičení.

Dlouhodobě ležící seniory, kteří posilují dolní polovinu těla a rehabilitují chůzi.

Osoby, které prodělaly akutní onemocnění a jsou rehabilitovány na lůžku.

Mezi hlavní výhody této rehabilitační podložky patří:

  • Minimální dohled další osoby
  • Jednoduché procvičování svalstva dolních končetin, břicha a zad na lůžku
  • Variabilita cvičení a zátěže – je možné cvičit končetiny střídavě nebo obě zároveň
  • Zajištění posuvných desek pro bezpečnou manipulaci a přenášení podložky
  • Možnost cvičení se zabandážovanými končetinami
  • Podložku lze použít na jakémkoli lůžku

Snadná manipulace: šířka 63 cm / délka 83 cm / výška 6 cm / rozměr pohyblivých destiček 25,5 x 28 cm / hmotnost 6,5 kg / nosnost 150 kg

Rehabilitační podložka zejména umožňuje:

  • cvičit dolní končetiny v co nejkratší době po prodělání kritického stavu
  • rozvoj svalové síly dolních končetin a svalů břicha a zad,
  • zlepšit kondici a umožnit samostatnou aktivitu vedoucí k brzkému opuštění lůžka.

POUŽITÍ

Podložka se umístí přímo do lůžka a pro zajištění proti pohybu se k lůžku připevní dotažením fixačního pásu.

Cvičící jedinec leží na lůžku v poloze na zádech a paty při napnutých dolních končetinách má položeny na posuvných částech rehabilitační podložky. Pohyblivé desky umožňují procvičování dolních končetin horizontálním pohybem.

Během ohybu končetin v kyčelním kloubu a kolenním kloubu posouvá chodidla směrem k hýždím. Při následném narovnání v kyčelním kloubu a kolenním kloubu odtlačuje chodidla od hýždí.

Během těchto pohybů dochází k posilování svalstva dolních končetin (zejména jde o svaly stehenní a svaly lýtkové). Současně se procvičují svaly břišní a stabilizační svaly zad.

Desky se pohybují nezávisle na sobě, je možno je i zaaretovat a spojit k sobě a vykonávat tak cviky oběma nohama současně.

Desky mají svrchní stranu ze syntetického kaučuku, který zajišťuje neklouzavý povrch.

Metodika cvičení není nijak strukturalizovaná a postup i četnost (délka cvičení) obecně závisí vždy na konkrétním stavu cvičícího.